Châu Đốc Mùa dịch Covid

10/06/2021
Châu Đốc Mùa dịch Covid

Đặc Sản Châu Đốc Trí Vân kính gởi đến các bạn, những người con xa quê hình ảnh về một Châu Đốc nhẹ nhàng, vắng vẻ khác hẳn ngày thường. 

📷 Đỗ Thành Lộc _ Minh Tâm studio_https://www.facebook.com/minhtam.stu