Khô Cá Nhiều Nắng

Khô Cá Lóc

160,000₫

Khô Cá Sửu

320,000₫

Khô Cá Trèn

275,000₫

LẠP VỊT

160,000₫